Logo Cung Cấp
Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

1 năm trước nongnghiep.vn

Ngày 19/3, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung chức danh lãnh đạo và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh chức mừng ông Lê Hải Hòa (thứ 3 từ trái sang) và 2 Giám đốc Sở được bầu là Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Kông Hải.

Đã có 39/45 đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng bỏ phiếu đồng ý bầu bổ sung ông Lê Hải Hòa giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước đó, ông Hòa là Tỉnh ủy viên, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lê Hải Hòa sinh năm 1980, quê quán: Nghệ An, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2013; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Khoa học kinh tế và xã hội.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Vũ Đình Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

100% đại biểu nhất trí miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI đối với ông Đàm Văn Eng đã nghỉ chế độ hưu trí.

Kông Hải