Logo Cung Cấp
Hà Nội công bố 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Hà Nội công bố 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

1 năm trước laodongthudo.vn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về viêc công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.


Theo đó, thành phố Hà Nội ban hành danh mục 21 thủ tục hành chính cấp thành phố gồm: 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở và công sở, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu xây dựng, 02 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.

Thành phố Hà Nội vừa công bố danh mục 21 thủ tục hành chính cấp thành phố.

Đáng chú ý, về lĩnh vực hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng đảm nhận cấp phép xây dựng mới, cấp phép cải tạo, sửa chữa, di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Sở Xây dựng cũng đảm nhận thực hiện: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện quyết định việc đầu tư; thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi thành phố...

UBND cấp quận, huyện phụ trách cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, di dời, gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng rẽ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh)... Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/3.

Các lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi thành phố quản lý gồm: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Anh Tuấn