Logo Cung Cấp
Hà Nội xem xét việc thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 và Cụm công nghiệp Đông La

Hà Nội xem xét việc thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 và Cụm công nghiệp Đông La

1 năm trước baodauthau.vn

UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo về việc xem xét thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Dương Liễu giai đoạn 2 và CCN Đông La, huyện Hoài Đức.


Hà Nội đang xem xét thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức (ảnh: Internet)

Theo đó, UBND huyện Hoài Đức chịu trách nhiệm xem xét năng lực và quyết định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo đúng quy định; Sở Công Thương chịu trách nhiệm về thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trình UBND Thành phố.

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng CCN, bảo đảm phát triển theo định hướng công nghiệp xanh, sạch; ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; bảo đảm việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, chất thải. Đồng thời, ưu tiên di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề tại khu dân cư ra khu vực sản xuất tập trung nhưng phải bảo đảm các tiêu chí nêu trên.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thành lập các CCN trên địa bàn, UBND Thành phố yêu cầu UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thành phố về việc xem xét năng lực và quyết định lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án…

Việt Anh