Logo Cung Cấp
Hải Dương cách ly hơn 100 người tiếp xúc với ca bệnh số 73

Hải Dương cách ly hơn 100 người tiếp xúc với ca bệnh số 73

1 năm trước vnews.gov.vn


Đến 12 giờ ngày hôm nay (19/3), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã xác định được có 101 trường hợp có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với ca bệnh số 73 dương tính với vi rút SARS – CoV – 2 . Trong đó, có 51 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) và 50 trường hợp tiếp xúc gián tiếp (F2).