Logo Cung Cấp
THAY ĐỔI TƯ DUY TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC

THAY ĐỔI TƯ DUY TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC

1 năm trước quochoitv.vn

'Việt Nam hiện được xếp vào nhóm quốc gia thiếu nước'. Đây là một trong những kết luận đáng chú ý của Đoàn giám sát 'An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập gắn với bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn' của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường tuần qua. Vậy thực trạng này hiện đang diễn ra cụ thể như thế nào? Cần phải có những giải pháp gì để mọi người ý thức được rằng 'Nước không phải là nguồn tài nguyên vô tận?'