Logo Cung Cấp
Miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường từ hôm nay, 19-3

Miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường từ hôm nay, 19-3

1 năm trước www.qdnd.vn

Ngày 19-3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán từ hôm nay (19-3) cho đến hết tháng 8, nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Bộ Tài chính nhấn mạnh đến bối cảnh hiện nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư...

Ảnh minh họa.

Do đó, để hỗ trợ thị trường chứng khoán, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC để giảm giá và không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán.

Theo đó, giảm giá từ 10% - 50% với 9 dịch vụ; trong đó, giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.

Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ là dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Cùng với đó, không thu đối với 6 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD); đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Bộ Tài chính nêu rõ: Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Điều 2 Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27-12-2018 thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19-3-2020 đến hết ngày 31-8-2020). Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

NGUYỄN THẢO

Tin cùng danh mục