Logo Cung Cấp
Ban Dân vận Thành ủy TP HCM thi tuyển chức danh trưởng phòng

Ban Dân vận Thành ủy TP HCM thi tuyển chức danh trưởng phòng

1 năm trước nld.com.vn

Ban Dân vận Thành ủy TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận.


Đối tượng, là cán bộ đang công tác tại Ban Dân vận Thành ủy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy.

Riêng cán bộ không công tác tại ban Dân vận Thành ủy, thì phải có trình độ chuyên môn, chuyên ngành phù hợp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh Trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy, đang công tác trong hệ thống chính trị TP HCM, có nhu cầu tham dự thi tuyển và được người đứng đầu cơ quan giới thiệu tham gia dự tuyển.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 4-2020. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 23-3 đến ngày 3-4-2020.

Mục đích của cuộc thi là nhằm phát hiện, thu hút người có đức, có tài, phát huy phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để góp sức lực, trí tuệ cùng thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn TP HCM.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, vận hành phương thức tuyển chọn thông qua thực tiễn, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tr.Hoàng