Logo Cung Cấp
Yêu trong mùa Covid

Yêu trong mùa Covid

1 năm trước news.zing.vn

Thôi chúng mình an ủi, xem như tự 'cách ly'. Để tình yêu sau đó, mọc như cỏ xanh rì...


Nỗi nhớ cậu đầy quá

Tràn cả con phím này

Mình chưa được gặp lại

Từ dạo Tết đến nay!

***

Hành lang trường hun hút

Giảng đường trống chỗ ngồi

Hàng cây vẫn đứng đó

Thiếu chúng mình chung đôi

Hàng cây vẫn đứng đó. Thiếu chúng mình chung đôi. Ảnh: Mê Tâm.

Ước gì được gặp nhỉ!

Gặp một chút rồi về

Để điện thoại đỡ phải

Chờ tin nhắn mải mê

***

Nỗi nhớ cậu đầy quá

Không biết chứa chỗ nào

Cậu đăng tấm hình mới

Lòng tớ lại... lao xao!

Những lần dời lịch học. Tim hồi hộp quá chừng. Ảnh: Mê Tâm.

Giờ này ở thành phố

Thiếu vắng những bóng người

Như lòng tớ thiếu cậu

Nhung nhớ cứ đầy vơi!

***

Những lần dời lịch học

Tim hồi hộp quá chừng

Lại tạm thời... cách biệt

Dỗi đến là rưng rưng...

***

Thôi chúng mình an ủi

Xem như tự “cách ly”

Để tình yêu sau đó

Mọc như cỏ xanh rì...

Mê Tâm