Logo Cung Cấp
Tỉnh ủy Đắk Lắk bảo vệ Chương trình hành động dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn

Tỉnh ủy Đắk Lắk bảo vệ Chương trình hành động dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn

1 năm trước www.qdnd.vn

Sáng 19-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức bảo vệ Chương trình hành động dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn của 9 ứng viên dự tuyển. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn; cùng một số cơ quan Trung ương.


Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 4-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai thí điểm tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn, nhiệm kỳ 2015-2020, tại buổi bảo vệ Chương trình hành động, 5 ứng viên dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và 4 ứng viên dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn báo cáo Chương trình hành động trong thời gian 30 phút; bốc thăm trả lời câu hỏi của các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch công tác của mình khi được chọn làm Bí thư Huyện ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo khai mạc bảo vệ Chương trình hành động dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội ý, chấm điểm cho từng ứng viên để chọn ứng viên có số điểm cao nhất. Theo khẳng định của đồng chí Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk mạnh dạn đổi mới công tác cán bộ, trên tinh thần làm đúng quy trình công tác cán bộ, lựa chọn được các đồng chí Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn có đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiến hành lựa chọn Bí thư Huyện ủy thông qua việc bảo vệ Chương trình hành động của các ứng viên dự tuyển.

Theo kế hoạch, thời gian bảo vệ Chương trình hành động dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20-3./.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH