Logo Cung Cấp
Mỹ ngừng cấp thị thực ở Việt Nam từ 19/3

Mỹ ngừng cấp thị thực ở Việt Nam từ 19/3

1 năm trước vnews.gov.vn


Mỹ sẽ ngừng tất cả dịch vụ cấp thị thực thông thường ở hầu như mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam bắt đầu từ 19/3 do dịch bệnh COVID-19.