Logo Cung Cấp
Bạc Liêu rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Bạc Liêu rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

1 năm trước vnews.gov.vn

Sau khi tổ chức thành công 3 đơn vị đầu tiên, ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.