Logo Cung Cấp
Hà Nội triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2020

Hà Nội triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2020

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có Kế hoạch số 827/KH-LĐTBXH về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2020.


Ảnh minh họa

Theo đó, Sở đề nghị Phòng Lao động Thương binh và xã hội các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Đảm bảo 100% cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em được tuyên truyền, tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau. Phấn đấu giảm rõ rệt và bền vững số lượng trẻ em bị tai nạn, thương tích; trẻ em bị tử vong do các loại hình tai nạn, thương tích nhất là tử vong do đuối nước và tử vong do tai nạn giao thông so với năm 2019; 100% các đơn vị rà soát, theo dõi và báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em; Đảm bảo ít nhất 70% hộ gia đình có trẻ em trên từng địa bàn đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn” trên tổng số hộ gia đình có trẻ em. Duy trì và nhân rộng các mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông và bỏng, cháy cho trẻ em. Truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, gia đình và trường học; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất các video, phóng sự; sản xuất các sản phẩm truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (như tờ gấp, sách mỏng, pano,...); lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu; tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu, tọa đàm về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; gắn hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em với các hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Rà soát số hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn và khuyến khích các hộ gia đình có trẻ em đăng ký đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn ngay từ đầu năm. Xác định các loại hình tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp tại gia đình để tổ chức các hoạt động can thiệp loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em cho các hộ gia đình có trẻ; hướng dẫn, tư vấn trực tiếp tại các gia đình các biện pháp nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em.

TQ