Logo Cung Cấp
Hình ảnh Đà Nẵng xuyên đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Hình ảnh Đà Nẵng xuyên đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã cho lập 7 điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố với thời gian thường trực làm nhiệm vụ 24 giờ.


Y bác sỹ tại chốt kiểm dịch COVID-19 Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang) đang kiểm tra thân nhiệt của hành khách. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Y bác sỹ tại chốt kiểm dịch COVID-19 Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang) kiểm tra thân nhiệt của hành khách. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Y bác sỹ tại chốt kiểm dịch COVID-19 Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang) kiểm tra thân nhiệt của hành khách. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trong ảnh: Y bác sỹ tại chốt kiểm dịch COVID-19 Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang) kiểm tra thân nhiệt của hành khách. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trong ảnh: Các y bác sỹ ở điểm chốt dịch Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang) kiểm tra danh sách hành khách trong đêm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trong ảnh: Y bác sỹ (tại chốt kiểm soát Ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang) mặc đồ bảo hộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trong ảnh: Lực lượng phòng chống dịch COVID-19 miệt mài xuyên đêm kiểm soát dịch ở cửa ngõ Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang). (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trong ảnh: Y bác sỹ tại chốt kiểm dịch COVID-19 Ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang) kiểm tra thân nhiệt của hành khách. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)