Logo Cung Cấp
Phê duyệt tiêu chí tuyển chọn tài năng ngành Nghệ thuật biểu diễn xiếc, trình độ trung cấp

Phê duyệt tiêu chí tuyển chọn tài năng ngành Nghệ thuật biểu diễn xiếc, trình độ trung cấp

1 năm trước toquoc.vn

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 852/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt tiêu chí tuyển chọn tài năng ngành Nghệ thuật biểu diễn xiếc, trình độ trung cấp.


Việc tuyển chọn nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu, tư duy vượt trội và có khả năng sáng tạo trong nghệ thuật biểu diễn xiếc; Tuyển chọn học sinh tài năng dựa trên cơ sở khoa học, đáp ứng yêu cầu cấp thiết áp dụng các mô hình đào tạo nghệ thuật biểu diễn xiếc tiên tiến trên thế giới, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp, có chất lượng cao, trình độ chuyên môn mang tầm quốc gia và quốc tế.

Căn cứ Tiêu chí được phê duyệt, cơ sở đào tạo được lựa chọn đào tạo tài năng ngành Nghệ thuật biểu diễn xiếc. Ảnh: Lan Anh

Các tiêu chí về tuyển chọn bao gồm: kết quả học tập, năng lực chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và các tiêu chí bổ sung.

Căn cứ Tiêu chí được phê duyệt, cơ sở đào tạo được lựa chọn đào tạo tài năng ngành Nghệ thuật biểu diễn xiếc, trình độ trung cấp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, quy định tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án "Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

Phương thức tuyển chọn thông qua xét tuyển. Quy trình tuyển chọn sẽ tiến hành thông qua 04 bước. Bước 1 là thông báo chương trình, kế hoạch tuyển chọn học sinh tài năng nghành Nghệ thuật biểu diễn xiếc trên trang thông tin điện tử của Trường trước thời điểm tổ chức xét tuyển 30 ngày. Bước 2: Thành lập Hội đồng Tuyển chọn. Bước 3:Tổ chức xét tuyển. Bước 4: Lập danh sách trúng tuyển và ra quyết định công nhận học sinh trúng tuyển

Dự kiến, thời gian xét tuyển từ ngày 28 – 30/7/2020. Thời gian công bố kết quả tuyển chọn từ ngày 01 – 03/08/2020./.

Gia Linh