Logo Cung Cấp
Triển khai thực hiện quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.


Theo Tổng cục Hải quan, ngày 5/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 quy định về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan cho biết, nội dung Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 về nơi tạm giữ; chế độ quản lý, bảo quản, giao nhận; giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản; đặt tiền bảo lãnh; xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Để triển khai có hiệu quả Nghị định 31/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức cho cán bộ công chức trong đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện quy định của Nghị định 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Nghị định 31/2020/NĐ-CP cho người khai hải quan và người nộp thuế.

Đảo Lê