Logo Cung Cấp
Bầy khỉ 'láu cá' ăn trộm mồi của rắn

Bầy khỉ 'láu cá' ăn trộm mồi của rắn

1 năm trước www.tienphong.vn

Bầy khỉ capuchin tưởng chừng đã trở thành mồi của con rắn chuột vàng. Tuy nhiên, con mồi mà rắn ngắm đến là con chuột RA. Chỉ một lúc sau, bầy khỉ đã bỏ qua nỗ sợ mà đến ăn trộm mồi của rắn.


Bảo Tuấn (Theo BBC Earth)