Logo Cung Cấp
Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống Lao năm 2020

Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống Lao năm 2020

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn số 1105/SYT-NVY về truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống Lao năm 2020.


Ảnh minh họa

Để hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống Lao 24-3-2020 với chủ đề: “Biến hiểm họa Covid-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030”; Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc các đơn vị triển khai tuyên truyền cho toàn thể cán bộ công nhân viên của đơn vị tích cực tham gia truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống Lao 24-3-2020.

Các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống Lao 24-3-2020 trên địa bàn: Xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, treo băng rôn tại các địa điểm công cộng, treo dán áp phích và cấp phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức phát thanh nội dung tuyên truyền về bệnh lao trên loa phát thanh tại 584 xã phường;

Vận động ủng hộ bệnh nhân Lao nghèo và tham gia cuộc thi ”Bạn hiểu gì về Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh Lao”; đề nghị địa phương hỗ trợ thêm kinh phí để tổ chức các hoạt động nói trên.

Giao Bệnh viện Phổi Hà Nội là đơn vị thường trực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống Lao trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TQ