Logo Cung Cấp
Trung Quốc đang dần 'hồi tỉnh' sau dịch COVID-19

Trung Quốc đang dần 'hồi tỉnh' sau dịch COVID-19

1 năm trước vnews.gov.vn

Sau 'cơn hôn mê' dài gần 4 tháng mang tên COVID-19, Trung Quốc dường như đang 'hồi tỉnh'. Hầu hết các địa phương trên khắp Trung Quốc dần dỡ bỏ các hạn chế và người dân bắt đầu quay lại làm việc.