Logo Cung Cấp
Ra mắt sách ở tuổi 102

Ra mắt sách ở tuổi 102

1 năm trước daidoanket.vn

Ở tuổi 102, nhà văn hóa Hữu Ngọc vừa cho ra mắt bộ sách mới 'Cảo thơm lần giở'gồm hai quyển với dung lượng gần một nghìn trang.


Bộ sách giới thiệu cuộc đời và tư duy của hơn 180 danh nhân Đông Tây kim cổ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực: tôn giáo, văn hóa, triết học, khoa học, văn học, nghệ thuật, đạo đức học, xã hội học, sử học, tâm lí học, chính trị học... đại diện cho các nền văn hóa của nhân loại.

Trong tập sách này, nhà văn hóa Hữu Ngọc cũng trân trọng giới thiệu về ba vị danh nhân Việt Nam được tổ chức thế giới UNESCO công nhận là Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh; và thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Đoàn Xá