Logo Cung Cấp
Sản xuất điện mặt trời và điện gió toàn cầu tăng 15%, sản xuất điện than giảm 3% năm 2019

Sản xuất điện mặt trời và điện gió toàn cầu tăng 15%, sản xuất điện than giảm 3% năm 2019

1 năm trước nangluongquocte.petrotimes.vn

Công ty nghiên cứu Ember vừa phát hành báo cáo Global Electrical Review về tình hình sản xuất điện toàn cầu.


Theo đó, tiêu thụ điện thế giới năm 2019 tăng thêm 357.000 GWh, tương đương 1% so với năm 2019. Đây là tốc độ tăng khiêm tốn so với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trong giai đoạn 2010 - 2019, đạt 643.000 GWh.

Cũng theo báo cáo, đến hết năm 2019, điện than vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nguồn điện toàn cầu với 35,18% (mặc dù giảm trung bình 3%/năm). Tiếp theo là điện khí, chiếm 23,52%; thủy điện chiếm 16,54%, điện nguyên tử chiếm 10,52%.

Điện gió và điện mặt trời chiếm lần lượt 5,44% và 2,71%. Công suất điện gió và điện mặt trời năm 2019 tiếp tục tăng khoảng 15% so với năm 2018, góp phần bù đắp cho sản xuất điện từ than suy giảm. Sản xuất điện than toàn cầu năm 2019 đã giảm 259.000 GWh.

Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để dự báo về một xu hướng giảm điện than dài hạn. Tại Trung Quốc, sản lượng điện từ các nhà máy điện than tiếp tục tăng 2%, tương đương 77.000 GWh. Nước này cũng lần đầu tiên chiếm hơn 50% sản lượng điện than toàn cầu.

Viễn Đông