Logo Cung Cấp
Hà Nội giám sát dịch bằng điện thoại thông minh

Hà Nội giám sát dịch bằng điện thoại thông minh

1 năm trước vnews.gov.vn

Thành phố Hà Nội vừa đưa vào vận hành hệ thống giám sát dịch Covid-19 trên điện thoại thông minh. Ứng dụng Hà Nội SmartCity có thể giám sát những người đã nhiễm cũng như những người đang được yêu cầu cách ly qua hệ thống GPS.