Logo Cung Cấp
Cầy mangut giúp sóc đối phó với rắn hổ mang

Cầy mangut giúp sóc đối phó với rắn hổ mang

1 năm trước www.tienphong.vn

Sau khi sóc rút lui, cầy mangut vằn với sự nhanh nhẹn và khả năng kháng độc bắt đầu trận chiến tốc độ với kẻ xâm nhập.