Logo Cung Cấp
Mỹ điều siêu tàu bệnh viện giúp chống COVID-19

Mỹ điều siêu tàu bệnh viện giúp chống COVID-19

1 năm trước vnews.gov.vn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều siêu tàu bệnh viện quân sự 1000 giường bệnh tới cảng New York nhằm hỗ trợ tiểu bang này đối phó với dịch COVID-19.