Logo Cung Cấp
Những trường hợp phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Những trường hợp phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1 năm trước nguoiduatin.vn

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng một số cán bộ, công chức phải định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì cán bộ, công chức chưa phải thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác.