Logo Cung Cấp
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá lại 'Chương trình thực nghiệm'

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá lại 'Chương trình thực nghiệm'

1 năm trước www.qdnd.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đánh giá lại 'Chương trình thực nghiệm'.


Liên quan đến ý kiến của PGS, TS Nguyễn Kế Hào về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS, TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ ý kiến của GS, TSKH Hồ Ngọc Đại, PGS, TS Nguyễn Kế Hào và ý kiến của các chuyên gia, dư luận về "Chương trình thực nghiệm"; chỉ đạo rà soát lại việc thẩm định sách giáo khoa nói chung, đánh giá lại "Chương trình thực nghiệm" và tổ chức đối thoại, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật.

MINH HÀ