Logo Cung Cấp
Thông qua danh sách đề nghị khen thưởng trong hoạt động Công đoàn

Thông qua danh sách đề nghị khen thưởng trong hoạt động Công đoàn

1 năm trước laodongthudo.vn

Mới đây, tại hội trường khối Dân vận huyện ủy Ba Vì, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn lao động huyện Ba Vì đã họp, bình xét thi đua khen thưởng năm 2019.


Theo đó, trong năm 2019, các Công đoàn cơ sở trong toàn huyện Ba Vì đã chủ động với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị người lao động. Các hoạt động khác như tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động của cơ quan, đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách… đều được chú trọng đẩy mạnh.

Về công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cũng được các Công đoàn cơ sở trong toàn huyện thực hiện sát sao.

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ba Vì Trần Anh Tuấn trao đổi tại hội nghị bình xét thi đua, khen thưởng. Ảnh: Phùng Thiện

Các hoạt động khác như tổ chức thực hiện “năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tổ chức các hoạt động thực hiện năm “vì lợi ích đoàn viên” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trong toàn huyện thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tuyên truyền công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ xã hội năm 2019; tuyên truyền thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ... đều được chú trọng thực hiện.

Trong năm, các cấp Công đoàn huyện đã triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác công đoàn, qua đó, có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng. Căn cứ vào quy chế thi đua khen thưởng của Liên đoàn lao động huyện Ba Vì, sau khi các cụm công đoàn cơ sở họp đánh giá kết quả thi đua của các công đoàn cơ sở trong cụm sẽ trình Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua danh sách tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2019. Cụ thể, đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; đề nghị Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân; đề nghị Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân.