Logo Cung Cấp
Có hơn 45 hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2019 (HKMW 2019)

Có hơn 45 hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2019 (HKMW 2019)

1 năm trước www.vietnamplus.vn

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 22 tháng 11 năm 2019 – 'Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2019' ( Hong Kong Maritime Week 2019 – HKMW 2019), một sự kiện lớn hàng năm của ngành hàng hải và cảng biển tại Hồng Kông, đã được khai trương vào ngày 17 tháng 11, với […]


HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 22 tháng 11 năm 2019 – “Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2019” ( Hong Kong Maritime Week 2019 – HKMW 2019), một sự kiện lớn hàng năm của ngành hàng hải và cảng biển tại Hồng Kông, đã được khai trương vào ngày 17 tháng 11, với lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 18 tháng 11, sau đó là “Diễn đàn Hàng hải liên kết Hồng Kông”.

(Trong ảnh, thứ 4 từ trái sang) Ông Frank Chan Fan, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải và Cảng biển Hồng Kông và Bộ trưởng Giao thông và Nhà ở Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông tại lễ khai mạc Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2019

Nhờ sự hỗ trợ to lớn nhận được từ ngành công nghiệp, Hội đồng Hàng hải và Cảng biển Hồng Kông và các nhà đồng tổ chức, Hiệp hội Chủ tàu Hồng Kông và Bảo tàng Hàng hải Hồng Kông, Hội đồng Phát triển thương mại Hồng Kông và Tổ chức Invest HK, đã tổ chức HKMW lần thứ 4 từ ngày 17 đến 23 tháng 11 năm 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc HKMW 2019, ông Frank JP Chan Fan, Chủ tịch của HKMPB và Bộ trưởng Giao thông và Nhà ở cho biết: “Ngành hàng hải đã là trụ cột của nền kinh tế Hồng Kông và sẽ tiếp tục như vậy. Thay đổi môi trường và các quy định mới, ngành Hàng hải Hồng Kông sẽ phải thích nghi và cùng phát triển. Chính quyền Đặc khu Hành chính sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp hướng tới đổi mới và công nghệ để ngành hàng hải của Hồng Kông có thể phát triển mạnh trong tương lai”.

Tập trung vào vấn đề phát triển thế hệ lãnh đạo hàng hải tiếp theo tại Hồng Kông, ông Frank JP Chan Fan chỉ ra các cơ hội mới và sự hỗ trợ mà Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã cung cấp cho ngành công nghiệp.

HKMW 2019 cung cấp hơn 45 hoạt động được tổ chức bởi 50 cơ quan hàng hải trong nước và quốc tế. Các hoạt động bao gồm 8 chủ đề, cụ thể là vận chuyển và hàng hải, luật hàng hải và trọng tài, tài chính tàu biển, bảo hiểm hàng hải, quản lý tàu, công nghệ hàng hải, cảng và logistics, giáo dục và nghề nghiệp liên quan đến hàng hải. Các hoạt động ở các định dạng khác nhau sẽ được tổ chức cùng với lễ kỷ niệm kéo dài một tuần của ngành hàng hải.

Để biết thêm chi tiết về HKMW 2019, hãy truy cập www.hkmw.hk.

Giang Tran