Logo Cung Cấp
Quảng Bình: Hơn 100 mô hình sinh kế cho người khuyết tật, dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Hơn 100 mô hình sinh kế cho người khuyết tật, dân tộc thiểu số

1 năm trước baodansinh.vn

Ngày 22/11, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật (AEPD) tổ chức hội thảo tổng kết dự án 'Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật và người khuyết tật dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu'.


Theo đó, Dự án "Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật và người khuyết tật dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu" do Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ nhằm cải thiện điều kiện kinh tế cho thanh niên khuyết tật, người khuyết tật dân tộc thiểu số.

Dự án nhằm nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, người khuyết tật dân tộc thiểu số để giúp họ nhận thức, thay đổi suy nghĩ, hành vi, thích ứng với biến đổi của xã hội.

Dự án còn góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, người khuyết tật về giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để thích ứng tốt hơn với thiên tai, giảm nhẹ tác động bằng cách tăng cường tối đa khả năng chống chịu của địa phương trước thiên tai.

Sau hai năm thực hiện, Dự án đã đào tạo nghề cho 35 thanh niên khuyết tật; tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người khuyết tật dân tộc thiểu số về quản lý kinh doanh và chăn nuôi thú y cho 220 người.

Dự án đã hỗ trợ 112 mô hình sinh kế bền vững cho thanh niên khuyết tật và người khuyết tật dân tộc thiểu số; cung cấp 5 bộ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, 5 bộ trang thiết bị cảnh báo sớm cho 5 xã; tổ chức 5 khóa tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường cho 139 người là cán bộ và người khuyết tật

PV