Logo Cung Cấp
Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc: Xử lý dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện đông người

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc: Xử lý dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện đông người

1 năm trước thanhtra.com.vn

Đó là khẳng định của Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc Lưu Văn Dũng khi trò chuyện cùng PV Báo Thanh tra. Ông Dũng cũng 'bật mí', để làm được điều này, một trong những giải pháp là bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ.


Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc Lưu Văn Dũng. Ảnh: Thanh Lương

Đối với ngành Thanh tra thì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) luôn được coi trọng. Trong đó, chú trọng giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài để góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế. Có thể nói, việc xử lý các vụ khiếu kiện trong năm qua đã được Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khá tốt.

Theo tổng hợp của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã bám sát chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Các cuộc thanh tra được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác như: Thanh tra trách nhiệm; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản; y tế, giáo dục, giao thông vận tải, khoa học công nghệ…

Đặc biệt, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC được thực hiện tốt, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc nổi cộm, bức xúc được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần vào ổn định trật tự xã hội.

Theo đó, trong 9 tháng, thanh tra tỉnh tiến hành 23 cuộc thanh tra tại 142 đơn vị, đã ban hành 15 kết luận thanh tra. Thanh tra các huyện, sở, ngành tiến hành 42 cuộc thanh tra tại 196 đơn vị; ban hành 38 kết luận thanh tra. Thanh tra tỉnh phát hiện 112 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 10.399,3 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 6.368,1 triệu đồng, kiến nghị khác 4.031,2 triệu đồng, đã nộp vào ngân sách Nhà nước 2.640 triệu đồng. Thanh tra cấp huyện phát hiện 62 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 5.539,8 triệu đồng, kiến nghị nộp vào ngân sách Nhà nước 1.908,8 triệu đồng, kiến nghị khác 3.630,8 triệu đồng, đã thu vào ngân sách Nhà nước 228,6 triệu đồng.

Tuyên truyền,phổ biến pháp luật về PCTN

Các cấp, các ngành đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN: Tổ chức 60 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,trong đó có nội dung về PCTN cho 8.633 lượt người tham gia; phát sóng 6 chuyên mục về công tác nội chính và PCTN, phát sóng 65 tin, phóng sự ngắn, 16 chuyên mục có nội dung tuyên truyền về PCTN.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cho hơn 200 cán bộ thuộc đối tượng 3...

Về công tác tiếp công dân, toàn tỉnh nhận 2.608 lượt đơn thư, giảm 723 lượt. Trong đó, cấp tỉnh nhận 820 lượt đơn, cấp huyện nhận 774 lượt đơn; cấp xã nhận 1.014 lượt đơn. Trong 2.608 lượt đơn thư, có 1.836 đơn đủ điều kiện xử lý.

Vấn đề khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài luôn được Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm và đặt lên hàng đầu. Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 51 vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết, có tình, có lý. Tuy nhiên, công dân chưa nhất trí, tiếp tục có đơn đề nghị gửi các cơ quan của tỉnh để xem xét giải quyết, trong đó thẩm quyền của tỉnh 13 vụ việc, cấp huyện có 38 vụ việc. Tổ công tác của tỉnh đã có báo cáo 12/13 vụ việc và chỉ đạo huyện tập trung giải quyết dứt điểm 38 vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo thẩm quyền.

Đây được xem là dấu ấn đáng kể của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc. Việc xử lý thấu đáo, dứt điểm các vụ khiếu kiện kèo dài, phức tạp, cho thấy sự trách nhiệm cũng như năng lực của Thanh tra tỉnh.

“Một trong những biện pháp để xử lý dứt điểm được các vụ KN,TC phức tạp, kéo dài, là nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên ngành Thanh tra và tuyên truyền kiến thức, pháp luật đến người dân” - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành, xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra và tổ chức xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp.

Tiếp đó, ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng (PCTN), như: Thanh tra tỉnh xây dựng phần mềm số hóa trong công tác quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết KN,TC.

Cũng trong 9 tháng, Thanh tra tỉnh đề nghị Tỉnh ủy bổ nhiệm lại 1 chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh; bổ nhiệm lại 2 chức danh Chánh Văn phòng, phó Chánh Văn phòng, có văn bản thống nhất bổ nhiệm 1 Chánh Thanh tra sở, 1 Phó Chánh Thanh tra sở…; điều động, luân chuyển 5 lượt công chức, rà soát đề nghị Tỉnh ủy bổ sung quy hoạch 1 chức danh Chánh Thanh tra, 2 chức danh Phó Chánh Thanh tra và bổ sung quy hoạch 4 chức danh Trưởng phòng và 5 chức danh Phó trưởng phòng, giai đoạn 2015-2020, 2020-2025.

“Thực hiện kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp và thanh tra viên chính, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cử 1 công chức tham gia thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp và 34 công chức dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính”, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Thanh tra tỉnh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cho cán bộ Ban Tiếp công dân huyện, thành phố và chủ tịch UBND, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác tiếp công dân với 350 lượt người tham dự; cử 2 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp, 9 công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính và 7 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các lớp tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KN,TC cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021 theo đề án đã được phê duyệt.

Ông Lưu Văn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc nhận xét: Trong năm 2019, công tác thanh tra đã có nhiều đổi mới, sớm chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, kế hoạch đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra đã tập trung vào những lĩnh vực bức xúc, nổi cộm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như thanh tra còn chậm so với kế hoạch, thời gian kéo dài. Một số địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mở sổ sách theo dõi tiếp công dân, giải quyết đơn. “Đây là những vấn đề chúng tôi phải khắc phục trong thời gian sớm nhất”, ông Dũng nhấn mạnh.

Thanh Lương