Logo Cung Cấp
Người dân có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính

Người dân có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Điều 21 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính quy định đối tượng thực hiện thủ tục hành chính có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính hoặc chưa được công khai.


Bạn đọc Mai Văn Tuân, trú tại quận Hoàn Kiếm hỏi: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính?

Vấn đề bạn hỏi, báo PL&XH xin giải đáp như sau:

Điều 21 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quy định quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính như sau:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính.

2. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính hoặc chưa được công khai theo quy định.

3. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan.

Người dân thực hiện TTHC tại UBND phường Đại Mỗ

4. Không được cản trở hoạt động thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

5. Không hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

6. Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về những bất hợp lý của thủ tục hành chính và các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục hành chính.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính theo quy định của pháp luật.

8. Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình tham gia thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện quy định khác của pháp luật.

Đồng thời, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP cũng quy định mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại pháp luật về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì hoạt động của Cổng thông tin phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và chủ động tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính quy định trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP./.

H.L