Logo Cung Cấp
Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan phim Việt Nam lần 21

Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Liên hoan phim Việt Nam lần 21

1 năm trước video.vietnamnet.vn

Là thành phần ban giám khảo của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21, Trương Ngọc Ánh cho biết cô đã bỏ hết việc để ra Hà Nội xem và chấm 16 bộ phim cùng hội đồng giám khảo trong 4 ngày liền.


Tin cùng danh mục