Logo Cung Cấp
Công bố 32 SGK lớp 1 của 8 môn học trong chương trình GDPT mới

Công bố 32 SGK lớp 1 của 8 môn học trong chương trình GDPT mới

2 năm trước phapluatxahoi.vn

Chiều 22-11, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo công vố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1.


Theo ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT cho biết: Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận SGK từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư Phạm, NXB ĐH Sư phạm TP.HCM. Tổng số có 49 bản bản mẫu SGK đối với 9 môn học lớp 1. Trong đó, môn Tiếng Việt: 6 bản mẫu; môn Toán; 6 bản mẫu; môn Tự nhiên – Xã hội: 5 bản mẫu, môn Giáo dục thể chất: 4 bản mẫu; môn Nghệ thuật (âm nhạc): 5 bản mẫu; Môn nghệ thuật (Mĩ thuật): 5 bản mẫu; hoạt động trải nghiệm: 6 bản mẫu; Môn Tiếng Anh: 6 bản mẫu.

Dựa vào các tiêu chú, tiêu chuẩn và các yêu cầu cần đạt của từng bản mẫy SGK theo quy định tại Thông tư 33, Hội đồng tiến hành thẩm định từng bản mẫu SGK và kết luận theo 3 mức: Đạt, “Đạt nhưng cần sửa chữa”, “không đạt”. Sau 2 vòng thẩm định, kết quả có 38/49 bản mẫu SGK lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục (chiếm tỷ lệ 77,7%) được đánh giá mức “Đạt”; có 11/49 bản mẫu SKG lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục (22,3%) được đánh giá ở mức “Không đạt”.

Hầu hết các tác giả có bản mẫu SGK xếp loại “Không đạt” đều có nguyện vọng và gửi đơn (thông qua NXB) đề nghị về Bộ GD&ĐT để được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này như thẩm định lần đầu vào tháng 12-2019.

Ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: T.F)

Ngày 21-11-2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục SGK lớp 1, sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo đó, có 32 SGK của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt trong lần này. Tiếng Anh lớp 1 là môn tự chọn nên SGK sẽ công bố sau khi công bố SGK các môn học chính thức.

Việc lựa chọn SGK để sử dụng trong các cơ sở giáo dụ phổ thông được quy định tại điểm C, khoản 1, điều 32 Luật Giáo dục 2019. Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư để hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định của Luật. Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn SGK theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học và không quy định cứng là các UBND tỉnh phải chọn tất cả SGK của các môn học trong cùng một bộ hay chỉ chọn một bộ SGK cho địa phương. Căn cứ vào điều kiện của địa phương, UBDN tỉnh xây dựng các tiêu chí để lực chọn được SGK phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương.

Bộ GD&ĐT sẽ quy định cụ thể thành phần của Hội đồng lựa chọn SGK để căn cứ vào đó, UBND tỉnh, TP thực hiện. Thành phần sẽ bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, đcăh bueetj chiếm tỷ lệ đa số là các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học đó ở cấp tiểu học. Dự thảo thông tư về lựa chọn SGK của Bộ GD&ĐT sẽ không cứng nhắc mà kinh hoạt để việc chọn SGK đảm bảo tính phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền, địa phương.

Trước tháng 3-2020 địa phương phải thành lập Hội đồng và công bố quyết định chọn sách. Từ tháng 3 đến tháng 5-2020, NXB tham gia cùng các Sở tập huấn cho các giáo viên về sử dụng sách. Từ tháng 3 đến tháng 8-2020 tập huấn tại chỗ tại các nhà trường.

Bộ GD&ĐT sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các NXB thực hiện tốt các khâu lựa chọn SGK lớp 1, tổ chức tập huấn, sử dụng SGK theo chương trình GDPT 2018, thực hiện việc in và phát hành SGK đảm bảo đủ số lượng, kịp thời, về tiến độ thời gian cho năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

Cụ thể danh mục 32 SGK lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt như sau:

T.Fan