Logo Cung Cấp
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10 đạt 22,50 tỷ USD

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10 đạt 22,50 tỷ USD

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Trong tháng 10 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mức khá với mức tăng là 3,5% so với tháng trước đó.


Cụ thể, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10-2019 ước tính đạt 22,50 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,25 tỷ USD, tăng 5,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,25 tỷ USD, tăng 1,9%.

So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10-2019 tăng 3,5%, với khu vực kinh tế trong nước tăng 8,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 210 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 87,9 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 122,1 tỷ USD, tăng 4,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 10-2019 đạt mức nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 28,3 tỷ USD.

CK