Logo Cung Cấp
Đề nghị tăng độ tuổi của thanh niên lên đến 35 tuổi

Đề nghị tăng độ tuổi của thanh niên lên đến 35 tuổi

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Cần tăng độ tuổi của thanh niên lên đến 35 tuổi là quan điểm của đại biểu Mai Thị Kim Nhung (Quảng Trị) khi thảo luận về Dự án Luật Thanh niên sửa đổi tại nghị trường.


Đại biểu Mai Thị Kim Nhung (Quảng Trị) cho rằng, cần thiết tăng độ tuổi của thanh niên lên đến 35, bởi tuổi thọ bình quân của Việt Nam hiện nay tăng, sức khỏe thể chất của con người Việt Nam chúng ta đã cải thiện tốt hơn nhiều so với thời kỳ trước.

Đồng thời, tăng độ tuổi thanh niên sẽ giúp tập hợp được đông đảo hơn nữa lực lượng thanh niên phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc tạo sự thuận lợi cho công tác xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng thời, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua thống kê 196 quốc gia trên thế giới thì quy định độ tuổi thanh niên tối đa của các quốc gia trên 30 tuổi có 95 quốc gia, chiếm trên 48%, trong đó từ 35 đến 40 tuổi là 45 quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 23%.

“Nếu quy định độ tuổi thanh niên tối đa 30 tuổi thì các cơ sở đoàn khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có rất ít đoàn viên, khó hoạt động. Bởi xu thế hiện nay các sinh viên ra trường thường tiếp tục học thêm hoặc tham gia trải nghiệm ở các lĩnh vực kinh tế ngoài nhà nước, sau đó mới thi tuyển vào cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”, đại biểu nói.

Đại biểu Mai Thị Kim Nhung đề xuất tăng độ tuổi thanh niên đến 35 tuổi (ảnh QH)

Đại biểu Triệu Thanh Dung (Cao Bằng) nhất trí với các ý kiến đề nghị nâng tuổi tối đa của thanh niên lên 35 tuổi. Vì, cùng với điều kiện kinh tế, xã hội ngày càng phát triển thì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cũng ngày càng nâng cao, tính năng động, sáng tạo, tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng được duy trì dài thêm.

Thực tế rất nhiều người dù đã qua tuổi thanh niên nhưng suy nghĩ, sự sáng tạo, ý chí, nhiệt huyết trong lao động, học tập vẫn như thanh niên. Mặt khác, Quốc hội vừa thông qua quy định nâng tuổi nghỉ hưu nam tăng thêm 2 tuổi, nữ tăng thêm 5 tuổi, vì vậy kéo dài thêm tuổi thanh niên cũng phù hợp với thực tế và điều kiện của đất nước.

Bên cạnh đó, cùng với xu thế già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm dần thì số lượng thanh niên cũng giảm dần, đặc biệt là thanh niên trong khối cán bộ, công chức, viên chức đang giảm nhanh trong những năm qua. Việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hạn chế việc tuyển dụng mới nên không có nguồn bổ sung đoàn viên thanh niên trong khối này.

Mặc dù điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay quy định đoàn viên từ 16 đến 30 tuổi nếu có nguyện vọng thì tham gia sinh hoạt đoàn đến 35 tuổi. Nhưng trên thực tế đa số các cơ sở đoàn trong khối Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước đều giữ đoàn viên sinh hoạt đến 35 tuổi.

“Vì nếu cho trưởng thành đúng 30 tuổi thì số lượng đoàn viên sẽ rất ít, thậm chí không đủ điều kiện để thành lập chi đoàn, phải sinh hoạt ghép với các cơ quan, tổ chức khác. Do vậy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của khối này, từ đó tác động không nhỏ đến chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn.

Ba là tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới cũng quy định độ tuổi thanh niên tối đa từ 35 đến 40 tuổi, ví dụ như Singapore từ 15 đến 35 tuổi, Ấn Độ là từ 10 đến 35 tuổi, Brunay từ 15 đến 40 tuổi. Vì những lý do trên, tôi trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét nâng độ tuổi tối đa của thanh niên lên 35 tuổi”, đại biểu nói.

Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) cho rằng, sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 là cần thiết. Về độ tuổi của thanh niên, đại biểu tán thành quy định trong dự thảo luật.

“Qua tổng hợp định nghĩa thanh niên ở 195 quốc gia. Tôi thấy có 13 quốc gia quy định độ tuổi thanh niên từ 18 tuổi, 127 quốc gia quy định độ tuổi thanh niên là 14, 15, 16 tuổi. Điều này cho thấy việc Việt Nam chúng ta quy định tuổi thanh niên bắt đầu từ đủ 16 tuổi trở lên là phù hợp với xu hướng chung của thế giới”, đại biểu nói.

H.L