Logo Cung Cấp
Lao động nặng nhọc, độc hại được quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định

Lao động nặng nhọc, độc hại được quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội chính thức thông qua. Theo đó đã quy định rõ lộ trình điều chỉnh việc tăng tuổi nghỉ hưu là từ năm 2021, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam, tăng 4 tháng đối với nữ. Như vậy đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 62, đến năm 2035 mới có lao động nữ nghỉ hưu ở tuổi 60.


Chia sẻ với báo chí sau khi Quốc hội thông qua Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi là sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với việc xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động. Đây là Bộ luật có nội dung, phạm vi rất lớn và tác động sâu rộng đến hàng chục triệu người lao động, bao gồm cả lực lượng ở khu vực chính thức và phi chính thức. Đặc biệt, lần này thì phạm vi, đối tượng mở rộng, áp dụng trong chừng mực cho cả khu vực phi chính thức. Bên cạnh đó, Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp này có rất nhiều điểm mới, đặc biệt là có tới hơn 10 điểm mới đối với người lao động và gần 10 điểm mới với tổ chức người đại diện.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Hiện có 1.810 ngành, nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc, độc hại và vùng khó khăn và khoảng 3 triệu người lao động thuộc trường hợp này chắc chắn có thể được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm và thậm chí sâu hơn”. Ảnh: Quochoi.vn

Nói về việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định: “Điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu là chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời cũng là tầm nhìn có tính chất chiến lược nhằm đi trước đón đầu thách thức già hóa dân số cũng như giải quyết mục tiêu bao trùm là vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, xã hội nhưng cũng phải cân đối để đảm bảo công ăn việc làm; bảo toàn, phát triển bền vững quỹ bảo hiểm, giải quyết hài hòa bình đẳng và tiến tới giảm dần khoảng cách về giới. Đây là mục tiêu bao trùm và tương đối toàn diện”.

Khẳng định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là xu hướng chung của thế giới, tuy nhiên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng nhìn nhận, điều này chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ quốc gia nào, vì sẽ tác động đến hàng chục triệu người lao động. Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi đối tượng cụ thể, việc ứng xử phải khác nhau.

Bộ trưởng cho biết, đối với người lao động trong điều kiện bình thường, trong hoàn cảnh công việc và sức khỏe bình thường thì việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng với nam, tăng 4 tháng với nữ, bắt đầu từ 1-1-2021.

Còn với người lao động nặng nhọc, độc hại, ở vùng đặc biệt khó khăn hay trong điều kiện đặc biệt độc hại, nặng nhọc thì lộ trình điều chỉnh hoàn toàn khác. Những lao động này được quyền nghỉ hưu sớm hơn.

“Chúng ta hiện có 1.810 ngành, nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc, độc hại và vùng khó khăn và khoảng 3 triệu người lao động thuộc trường hợp này chắc chắn có thể được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm và thậm chí sâu hơn.

Còn những trường hợp có trình độ cao, yêu cầu công việc đặt ra thì có thể sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không kéo dài quá 5 năm. Họ sẽ không làm công tác quản lý mà chuyển sang làm chuyên gia”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin.

Điều 169 Bộ luật Lao động quy định về tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.
3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Thanh Hải