Logo Cung Cấp
Ô nhiễm đỉnh điểm, không khí sạch ở New Delhi được bán với giá 'trên trời'

Ô nhiễm đỉnh điểm, không khí sạch ở New Delhi được bán với giá 'trên trời'

1 năm trước video.vietnamnet.vn

Với 15 phút được thở không khí sạch, khách hàng phải trả một khoản tiền từ 4 - 7 USD.