Logo Cung Cấp
Nhà xuất bản nào đang chiếm ưu thế trong việc làm sách giáo khoa lớp 1?

Nhà xuất bản nào đang chiếm ưu thế trong việc làm sách giáo khoa lớp 1?

1 năm trước infonet.vn

Bộ GD&ĐT vừa công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, 24 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam.


Được biết, 32 sách giáo khoa thuộc các nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm và NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Trong đó, NXB Giáo dục chiếm ưu thế với 24 cuốn.

Cụ thể, trong 5 cuốn SGK Tiếng Việt, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong 5 cuốn SGK Toán, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm.

Bốn trong tổng số 5 cuốn Đạo đức 1 của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Với 3 cuốn Tự nhiên và Xã hội 1, NXB Giáo dục Việt Nam có 2 cuốn, một của NXB Đại học Sư phạm.

Sách Âm nhạc 1 có 5 cuốn, 4 của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trong 5 cuốn Mỹ thuật 1, 4 cuốn thuộc NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm.

Với 3 cuốn Hoạt động trải nghiệm 1, có 2 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, một của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Danh mục 32 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ GD trung học, Giám đốc dự án Hỗ trợ đổi mới GD phổ thông (Bộ GD&ĐT): “Về nguyên tắc, các SGK được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt đều được phép sử dụng trong nhà trường.

Vấn đề chọn sách của đơn vị/tác giả nào làm tài liệu dạy học chính lệ thuộc vào tính phù hợp với điều kiện thực tế".

Trước lo ngại về việc nếu để các tỉnh tự lựa chọn sách giáo khoa thì có khả năng xảy ra tinh trạng "lợi ích nhóm" hay không, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết: Luật Giáo dục quy định rõ, UBND tỉnh quyết định lựa chọn sách giáo khoa. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định tính chuyên môn, thành phần, quy định nguyên tắc, yêu cầu đối với Hội đồng thẩm định. UBND tỉnh phê duyệt chuyên môn, thành lập Hội đồng theo quy định. UBND tỉnh phải có trách nhiệm trong việc thực hiện lựa chọn khách quan, minh bạch.

"Trong hướng dẫn để các địa phương lựa chọn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT đã tính đến việc này. Đó là giao cho các thành viên hội đồng xây dựng tiêu chí; ở cấp trường phải tham khảo ý kiến của giáo viên trong trường, phụ huynh, để khi lựa chọn có sự đồng ý đạt đến mức nhất định thì mới công bố sách giáo khoa được dùng. Tiếp đó mới công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng", ông Nguyễn Xuân Thành cho biết.

Dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa đang được Bộ GD&ĐT xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu tất cả ý kiến của các bên liên quan, Thông tư sẽ được hoàn thiện để sớm trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu năm học mới.

Hoàng Thanh