Logo Cung Cấp
Bảng phân loại các cơ sở giáo dục đại học theo thuộc tính sở hữu

Bảng phân loại các cơ sở giáo dục đại học theo thuộc tính sở hữu

1 năm trước giaoduc.net.vn

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả bảng phân loại các cơ sở giáo dục đại học theo thuộc tính sở hữu do Tiến sĩ Lê Viết Khuyến trình bày.


Trong bài viết "Đại học ở Việt Nam có những hình thức sở hữu, chủ sở hữu nào?" đã chỉ rõ về các hình thức sở hữu, chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu và cơ cấu Hội đồng trường trong cơ sở giáo dục đại học.

Để giúp độc giả thuận tiện trong việc theo dõi, hôm nay Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bảng phân loại các cơ sở giáo dục đại học theo thuộc tính sở hữu.

Bảng này do Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - Trưởng ban hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) trình bày.

Thùy Linh