Logo Cung Cấp
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Ngày 22/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức họp báo Công bố Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa và quyết định của Bộ trưởng.


Tại buổi họp báo Bộ GD&ĐT đã trả lời nhiều nội dung liên quan đến sách giáo khoa mới. Ảnh ĐH.

Tại buổi họp báo, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã tiếp nhận sách giáo khoa từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, bao gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 9 môn học ở lớp 1, cụ thể: Môn Tiếng Việt 6 bản mẫu; môn Toán 6 bản mẫu; môn Đạo Đức 6 bản mẫu; môn Tự nhiên - Xã hội 5 bản mẫu; môn Giáo dục thể chất 4 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 5 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) 5 bản mẫu; Hoạt động trải nghiệm 6 bản mẫu; môn tiếng Anh 6 bản mẫu.

Sau 2 vòng thẩm định, kết quả có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục (77,70%) được đánh giá mức “Đạt”; có 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục (22,3%) được đánh giá ở mức “Không đạt”.

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo Bộ GD&ĐT mới công bố 32 danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Lí giải việc này, tại buổi họp báo ông Thái Văn Tài, Vụ giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong chương trình lớp 1 có môn tiếng Dân tộc và tiếng Anh là môn học tự chọn, buổi họp báo hôm nay Bộ GD&ĐT công bố bản mẫu sách giáo khoa những môn bắt buộc, sau này Bộ sẽ công bố các môn tự chọn.

Theo Bộ GD&ĐT, hầu hết các tác giả có bản mẫu sách giáo khoa xếp loại “Không đạt” đều có nguyện vọng và gửi đơn (thông qua nhà xuất bản) đề nghị về Bộ GD&ĐT để được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này như thẩm định lần đầu vào tháng 12/2019.

Đỗ Hòa