Logo Cung Cấp
Đã có lộ trình sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn

Đã có lộ trình sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn

1 năm trước baophapluat.vn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 22/2019/TT-NHNN (Thông tư 22) về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.


Liên quan đến quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn được dùng cho vay dài hạn, Thông tư quy định: Từ tháng 1/2020 đến hết tháng 9/2020, tỉ lệ vốn ngắn hạn được dùng cho vay dài hạn là 40%; Từ tháng 10/2020 đến hết tháng 9/2021, tỷ lệ này còn là 37%; Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 9/2022 là 34% và từ tháng 10/2022 là 30%.

Ngoài quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, Thông tư 22 còn quy định hệ số rủi ro từ 50 - 150% đối với các khoản cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống. Trong đó, điểm đáng chú ý là khoản cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống có số dư nợ gốc từ 3 tỷ đồng trở lên chịu hệ số rủi ro là 150%.

Đối với cho vay bất động sản, Thông tư tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200% so với hiện nay. Các khoản phải đòi được đảm bảo toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định sẽ có hệ số rủi ro 50%.

T.Lan