Logo Cung Cấp
Long Hậu vay hơn 500 tỷ từ BIDV cho Dự án Long Hậu 3

Long Hậu vay hơn 500 tỷ từ BIDV cho Dự án Long Hậu 3

1 năm trước vietnamfinance.vn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Hậu (mã LHG, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết việc vay vốn cho Dự án Long Hậu 3.


Long Hậu vay vốn để đầu tư khu công nghiệp

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hồ Chí Minh cho Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1).

Tổng vốn vay dự kiến là 515 tỷ đồng, không vượt quá 38,56% tổng mức đầu tư thực tế của dự án, đã bao gồm thuế VAT.

Thời gian vay dự kiến 60 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, lãi suât theo quy định và chính sách lãi suất của BIDV từng thời kỳ. Cụ thể, lãi suất ưu đãi năm đầu là 9,3%.

Sau thời gian ữu đãi, lãi suất tính bằng lãi suất tiết kiệm trả sau kỳ hạn 24 tháng cộng 2,8%/năm và được điều chỉnh 6 tháng/1 lần theo thông báo lãi suất của BIDV – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh từng thời điểm.

Khoản vay được bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ vốn tự có, vốn vay và vốn khác.

Đó là các công trình đầu tư, xây dựng trên đất bao gồm các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật gắn liền với quyền sử dụng đất của Dự án Long Hậu 3 (giai đoạn 1).

Tài sản bảo đảm còn bao gồm động sản và quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn quyền đòi nợ, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, các khoản bồi hoàn, quyền thụ hưởng bảo hiểm…) phát sinh từ các hợp đồng kinh tế và doanh nghiệp ký với các tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư kinh doanh phát triển Dự án.

Một nhóm tài sản khác cũng nằm trong phạm vi tài sản đảm bảo khoản vay là quyền cho thuê lại đất gắn liền với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư trên đất của Khu công nghiệp Long Hậu 3.

Chí Tín

Theo Đầu tư