Logo Cung Cấp
Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tỉnh Hải Dương

Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tỉnh Hải Dương

2 năm trước toquoc.vn

Công bố các quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI công bố các quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình (bên phải) trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Phạm Xuân Thăng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn y các Tỉnh ủy viên: Nguyễn Văn Phú, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương, Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, với số phiếu 45/45 số ủy viên có mặt ông Phạm Xuân Thăng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương cũng đã xem xét, cho ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019 của tỉnh, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

PV (t/h)