Logo Cung Cấp
Tình nồng

Tình nồng

1 năm trước vnca.cand.com.vn

Có gì như thểNhớ mong vọng vềKìa! Con sóng bểNhư anh vụng về


Nắng reo triền đê
Lời quê dãi dề
Anh thì vụng dại
Em thì có thương?

Ban mai vấn vương
Hoàng hôn đỏ cháy
Đêm buông đầu núi
Ngày tàn trong thung

Sao khuya linh lung
Chờ vành trăng khuyết
Em ơi có biết
Tình nồng đưa hương?
Nguyễn Duy Kha