Logo Cung Cấp
Liên thông dữ liệu cấp khai sinh và thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Liên thông dữ liệu cấp khai sinh và thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2 năm trước daidoanket.vn

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Bộ Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành BHXH kết nối với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống ở Trung ương và địa phương (NGSP) nhằm phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.


Lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành thực hiện nghi thức khai trương Hệ thống.

Hơn 15.000 trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT

Để khai thác cơ sở dữ liệu chuyên nhành BHXH, trong năm 2019, Bộ TTTT đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế. Sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Việc kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Bảo hiểm (phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so với năm 2018 (Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Đường bộ, phạm vi đến các sở GTVT phục vụ TTHC cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô có số lượng giao dịch trung bình là 500 hồ sơ/ngày).

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT, chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Cơ sở dữ liệu này gồm thông tin BHXH Việt Nam đang quản lý của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia BHTN và 85,24 triệu người tham gia BHYT.

Ngoài ra, CSDL chuyên ngành BHXH còn quản lý thông tin của 3,6 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp trợ cấp hàng tháng, thông tin khám chữa bệnh BHYT (trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh).

Bước tiến lớn

Kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử của các nước trên thế giới cho thấy vấn đề kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin là đặc biệt quan trọng. Việc này giúp các cơ quan Chính phủ trao đổi và sử dụng thông tin một cách đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và điều hành trong nội bộ của Chính phủ, giúp hỗ trợ các quyết định dựa trên việc sử dụng thông tin đầy đủ và nhất quán. Chính vì vậy Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Nghị quyết trên đã chỉ rõ cần ưu tiên phát triển các CSDL, đặc biệt là các CSDL quốc gia và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu. Mục tiêu đến năm 2020, 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Giai đoạn 2021 - 2025, 60% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

Đánh giá việc triển khai CSDL dân cư trong lĩnh vực BHXH, Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn nhận định: Tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã xác định CSDL về bảo hiểm là một trong 6 CSDL quốc gia ưu triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử Việt Nam. Chính vì vậy BHXH Việt Nam tạo lập thành công CSDL chuyên ngành về BHXH, làm tiền đề quan trọng để hình thành CSDL quốc gia về bảo hiểm.

“Tôi xin gửi lời chúc mừng BHXH Việt Nam đã triển khai kết nối thành công với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch thông qua Hệ thống NGSP phục vụ liên thông khai sinh cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đây là khởi đầu có ý nghĩa to lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính tạo tiện ích cho người dân, giảm chi phí cho BHXH qua đó góp phần phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam”- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Tư pháp cũng cho rằng, việc kết nối hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành BHXH (phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Lê Bảo