Logo Cung Cấp
Chi hội Luật gia văn phòng đoàn ĐBQH và văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau hoạt động tích cực hiệu quả

Chi hội Luật gia văn phòng đoàn ĐBQH và văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau hoạt động tích cực hiệu quả

1 năm trước doisongphapluat.com

Trong nhiệm kỳ qua, chi hội Luật gia văn phòng Đoàn ĐBQH và văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.


Một hoạt động của chi hội Luật gia văn phòng Đoàn ĐBQH và văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau.

Trong đó có các văn bản quan trọng như: Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), luật Đất đai (sửa đổi), Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), dự thảo luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Các ý kiến đóng góp xây dựng pháp luật của chi hội được đánh giá cao về mặt chất lượng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Thông qua công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, các cuộc giám sát, khảo sát của đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các hội viên đã chủ động lồng ghép vào để tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật; vận dụng các quy định pháp luật hiện hành để giải thích, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, khảo sát...

Ngoài ra, Chi hội đã phối hợp với văn phòng Đoàn ĐBQH và văn phòng HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt đến các hội viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nhiều chủ trương, chính sách mới; duy trì việc sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ mỗi tháng 1 lần sau chào cờ vào thứ Hai của tuần.
Trong thời gian tới, chi hội Luật gia phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội, phấn đấu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động tích cực, có hiệu quả.

Thanh Hoằng

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 185