Logo Cung Cấp
Dấu ấn 8 năm của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Dấu ấn 8 năm của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

1 năm trước vtc.vn

Dù ngành Y tế còn bất cập nhưng cũng không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế trong suốt 8 năm.


VTC1