Logo Cung Cấp
Wow - tín hiệu của người ngoài hành tinh gửi đến Trái Đất?

Wow - tín hiệu của người ngoài hành tinh gửi đến Trái Đất?

1 năm trước news.zing.vn

Năm 1977, kính viễn vọng vô tuyến Big Ear tại Mỹ đã ghi nhận tần số radio khoảng 1.420 Mhz kéo dài 72 giây. Đây được cho là tín hiệu của người ngoài hành tinh gửi cho con người.


Ái Duyên - Ngân Phạm Kịch bản: Phạm My Dẫn chuyện: Công Xuân