Logo Cung Cấp
Thông tin kinh tế Việt Nam đáng chú ý trong 24 giờ qua

Thông tin kinh tế Việt Nam đáng chú ý trong 24 giờ qua

1 năm trước vov.vn

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay; đề xuất không dùng tiền mặt trong giao dịch đất đai,… là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong 24 giờ qua.


Nguyễn Quỳnh/VOV.VN