Logo Cung Cấp
Những ngày nghỉ trong năm của người lao động

Những ngày nghỉ trong năm của người lao động

2 năm trước tinnhanhchungkhoan.vn

Ngoài 12 ngày nghỉ phép trong năm, người lao động sẽ được nghỉ 11 ngày lễ, tết.