Logo Cung Cấp
Bồ Đào Nha: Cảnh sát tuần hành đòi tăng lương

Bồ Đào Nha: Cảnh sát tuần hành đòi tăng lương

2 năm trước daidoanket.vn

Khoảng 10.000 cảnh sát Bồ Đào Nha đã tuần hành ở thủ đô Lisbon yêu cầu Chính phủ tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.


Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ở Bồ Đào Nha vào tháng 10 vừa qua, trong đó đảng Xã hội chủ nghĩa (PS) cầm quyền giành chiến thắng và tiếp tục lãnh đạo đất nước. Một nghiệp đoàn lớn của lực lượng cảnh sát cho rằng, Chính phủ đã không quan tâm đến họ trong suốt nhiều năm và điều này không chỉ gây bất ổn mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đội ngũ cảnh sát.

Hoài An